Eurosuper 95 E10

In België gaat vanaf 1 januari 2017 Eurosuper 95 E10 verkocht worden.

Benzine die aan de pomp verkrijgbaar is, bevat naast koolwaterstoffen uit aardolie ook bio-brandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit grondstoffen van biologische oorsprong.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn tankstations in België door de overheid verplicht Eurosuper 95 E10 te verkopen. Vanaf die datum zal het percentage bio-ethanol in de benzine toenemen tot maximaal 10 procent. Bio-ethanol is een alcohol die duurzaam geproduceerd wordt uit bio-massa. In de benaming ‘E10’ staat de ‘E’ voor ethanol en ‘10’ voor 10 procent.

Reden van deze verandering is dat de Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie het gebruik van bio-brandstoffen stimuleren. De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van bio-ethanol is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Aangezien de samenstelling van de nieuwe benzine anders zal zijn, gaat Shell de naam van ‘Eurosuper 95’ wijzigen in ‘Eurosuper 95 E10’. Veruit het merendeel van de auto’s geproduceerd na het jaar 2000 zijn geschikt voor Eurosuper 95 E10.

Op de www.e10.belgie.be kunt u meer informatie vinden over E10 en controleren of uw voertuig geschikt is. Indien een voertuig niet geschikt is voor Eurosuper  95 E10, kan deze gebruik maken van Shell V-Power, aangezien daar geen bio-ethanol in verwerkt is.